امروز:

16 آذر 1402 2:14 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم

آدرس محل برگزاری :

خوزستان – اهواز – شهرک صنعتی شماره 4 – مرکز خدمات فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان