امروز:

16 آذر 1402 1:20 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم

محورهای کنفرانس

مدیریت
مدیریت بازرگانی مدیریت عمومی مدیریت صنعتی مدیریت استراتژیک علوم رفتاری در مدیریت مدیریت مالی مدیریت پروژه مدیریت آینده پژوهی حقوق و مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی مدیریت استراژیک و رقابت مدیریت تکنولوژی مدیریت سیستم ها رهبری و رفتار سازمانی حاکمیت شرعی کیفیت، بهره وری ارتباط با مشتری کارآفرینی و سایر موضوعات مرتبط
حسابداری
حسابداری اسلامی حسابداری نسل ها کسب و کار اسلامی حسابرسی اسلامی فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی فرهنگ مالیاتی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابداری مدیریت حسابداری مالیاتی حسابرسی حسابرسی اجتماعی و اقتصادی حسابداری بانک ها و بیمه حسابداری بین المللی حسابداری آموزشی حسابداری دولتی حسابداری درآمد ملی و سایر موضوعات مرتبط
بانکداری
بانکداری الکترونیک بانکداری شرکتی بانکداری اسلامی مدیریت ریسک در بانکداری ابعاد سیاستی و نهادی نقش و جایگاه بانک مرکزی نظام اطلاعاتی بانک‌ها قوانین و مقررات مورد نیاز بازمهندسی نظام‌پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور نقش و جایگاه شبکه بانکی هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی تغییر رفتار مشتریان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط
اقتصاد
مدیریت اقتصاد-اقتصاد مقاومتی اقتصاد بازرگانی اقتصاد عمومی و دولتی علوم اقتصادی اقتصاد و تجارت الکترونیک توسعه اقتصادی اقتصاد انرژی اقتصاد محیط زیست برنامه ریزی اقتصادی MBA، تبلیغات و بازاریابی اقتصاد تحریم اقتصاد مقاومتی مدلسازی اقتصادی تجارت بین الملل رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی اقتصاد ایران اقتصاد سلامت حقوق اقتصادی و سایر موضوعات مرتبط