امروز:

16 آذر 1402 1:09 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم

1 فروردین 1402

برگزارکننده4

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس